Pärla Sofiero 2013

Humbledoes W Jarrin Jenny Svensk Utschampion & Årets utställningstik 2014

Jag bedriver uppfödning i liten skala ca 1 kull/år och kommer aldrig att stå för någon "storproduktion" av valpar. De tikar jag använder i avel är utställda med minst Exc & Ck de är HD-röntgade med lägst resultat B , Ed 0 de är också testade för g-Pra och möjligaste mån även avelsbeskrivna av rasspecialist. De ska naturligtvis även vara mentalt rastypiska, såsom uppmärksam, modig, vaksam, livlig, alert, vänlig & aktiv till sin natur. Tikarna i min avel får max 3 valpkullar. Jag anser att de är mogna för sin första valpkull kring 3 års ålder. Här skyndar jag långsamt tiken ska ha mognad,trygghet och fått utvecklas färdigt i både kropp & knopp. Tiken ska vara ögonlyst inom ett 1 år innan parning. Då jag är medlem i Skk och har godkänt kennelnamn följer jag naturligtvis deras riktlinjer för avel/uppfödning mm

Förklaring  gPra en hund som är ++ bär inte på genen en hund som är +- bär genen och får endast paras med ++, hund som är -- utesluts ur avel.

Hanar som används eftersträvar jag ska ha samma "meriter" som tiken dock när utländsk hane används är det ofta att de inte är Hd & Ed röntagde då det sällan görs i t ex länder som Danmark, Holland mfl. Dock syns det en om än liten ökning av intresset för Hd Ed röntgen även utomlands nu vilket är glädjande.